Tuesday, 1 November 2011

Top 10 Fashion Technology Colleges in India

Top 10 Fashion Technology Colleges in India
  1. National Institute of Fashion Technology NIFT New Delhi 
  2. NIFT – Ahmedabad
  3. NIFT – Chennai
  4. NIFT – Hyderabad
  5. NIFT – Calcutta
  6. NIFT – Banglore
  7. NIFT – Mumbai
  8. Pearl Academy - Delhi
  9. NIFT – Gandhinagar
  10. NIFT – Mohali

No comments:

Post a Comment